Leveranciersselectie

Leveranciersselectie

In Nederland zijn een aantal Licensing Solutions Partners (LSP’s) actief. Uit deze groep moet bij een leveranciersselectie de juiste keuze worden gemaakt. Deze partijen hebben met de verschillende softwarefabrikanten (financiële) afspraken.

De afspraken komen vaak neer op het feit dat de LSP wordt beloond over de omzet van de uiteindelijke licentie-deal. Hoe hoger de omzet, hoe meer de LSP verdiend. Daarnaast is het zo dat de LSP ook nog eens over specifieke producten een hogere beloning ontvangt. Het is daarom voor deze partijen onmogelijk een puur klantgericht advies te geven.

Daarbij is deze constructie vaak niet transparant. En precies daar waar het bewust onduidelijk en niet-transparant wordt gehouden sluit de dienstverlening van LCxp aan met als primaire doelstelling ervoor te zorgen dat u volledig inzicht krijgt en daardoor een weloverwogen beslissing kunt nemen.

LCxp ondersteunt u, in het selecteren van de juiste partner, door samen met u het programma van eisen vast te stellen, waarna een duidelijke strategie bepaling mogelijk wordt en op basis hiervan een voorselectie kan worden gemaakt van de potentiële LSP’s.

U kunt voor het einde van een contractperiode een nieuwe LSP kiezen of verlenging onderbrengen bij uw huidige LSP.

Wij maken tijdens dit leveranciersselectie-proces alle verdienmodellen transparant. Hierdoor is in de nieuwe samenwerking tussen de klant en de LSP het volledig transparant wat de LSP verdient en welke dienstverlening u als klant daarvoor krijgt. Deze transparantie komt de samenwerking tussen u en uw LSP ten goede.

Doelstellingen bij een leveranciersselectie door LCxp zijn:

  • Transparantie aanbrengen in de verdienmodellen van de LSP
  • Voor uw organisatie de juiste LSP selecteren die voldoet aan de vooraf gestelde criteria
Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken de wereld van software & licenties inzichtelijk en transparant.