Licentiekosten: hét geheim voor een betere EBIT

Het is een rare tijd waarin we leven: omzet blijft uit en er heerst veel onzekerheid. Organisaties kunnen vaak niets anders dan nog eens kritisch kijken naar de uitgaven, met als doel om als bedrijf te overleven. Personeel wordt dan vaak als eerste grote kostenpost bestempeld. En dan moeten er vaak afwegingen worden gemaakt tussen wat sociaal wenselijk is en wat bedrijfsmatig nodig is. Maar waar vaak niet aan wordt gedacht, is dat er ook andere mogelijkheden zijn om de EBIT te verbeteren.

Onbenutte kansen

Een van die mogelijkheden is een besparing op de licentie- en cloudkosten, want daar gaat nu jaarlijks 50% van het budget naar toe. Helaas blijft die kans vaak liggen. Waarom? Omdat de licentiestructuur vaak niet helder is en de licentievoorwaarden vaag zijn. Daarnaast kan het ook liggen aan een te starre opstelling van de softwareproviders en zijn partners. Voeg daaraan toe de terughoudendheid met het starten van grote projecten, onduidelijkheid over wie waarover gaat en een gebrek aan transparantie. Zo duurt het te lang voordat belangrijke besluiten worden genomen; daarnaast worden er zo ook nog eens kansen niet benut. Gevolg: de EBIT komt onnodig onder druk te staan.

Een voorbeeld

Dankzij onze achtergrond als IT-inkopers weten wij hoe groot de impact is van een verlaging van de EBIT in verhouding tot de omzet. We geven je graag een voorbeeld.

Besparing

Een omzet van € 100 miljoen bij een EBIT-marge van 10% = EBIT € 10 miljoen

Gerealiseerde besparingen via de licentieoptimalisering van € 1 miljoen = EBIT: € 11 miljoen (EBIT-marge en besparing)

Hogere omzet

Een gerealiseerde EBIT van € 11 miljoen bij een marge van 10% = een omzet van € 110 miljoen

Als je hetzelfde resultaat wilt bereiken door de omzet te verhogen, dan moet er in dit voorbeeld € 10 miljoen meer omzet worden behaald. En dat is nou juist in deze tijden lastig, zo niet onmogelijk. Besparingen zijn nou juist zo effectief, omdat ze 1 op 1 in de EBIT doorwerken.

LCxp denkt met u mee

Bij LCxp vinden we dit een belangrijk thema, want kansen niet benutten is zonde. En ook omdat elk gedegen maatregelenpakket staat of valt met het feit of de maatregelen op elkaar zijn afgestemd om zo volledig effectief te kunnen zijn. Vandaar durven we te stellen dat een verlaging van de IT-kosten een belangrijk deel vormt binnen het scala aan maatregelen.

Via onze strikt resultaatgerichte aanpak willen we waarmaken wat we beloven: de bottom line aanzienlijk verbeteren.